doflogo1

STYRELSEN

Styrelsen för Dalarnas Orkesterförening (DOF) under innevarande verksamhetsår utgöres av:

Jan Helders, ordförande
Tel: 070-543 05 37
e-post: jan.helders@gmail.com

Åsa Jareholm, sekreterare
Tel: 073-550 11 82
e-post: asa.jareholm@live.se

Torsten Ros, kassör,
Tel: 072-722 65 52,
e-post:
torsten.ros@telia.com

Lars-Olov Billme, vice ordförande,
Tel: 023- 326 78
e-post: larsolov.billme@telia.com

Tobias Ekendahl, styrelseledamot
Tel: 073-8329063
e-post:
tobiasekendahl@hotmail.com

Mario Gropsianu, styrelseledamot
Tel: 070-6736648
e-post: mariomusicfalun54@gmail.com

dofintext1

Kontaktperson styrelse: Torsten Ros, 072-722 65 52, torsten.ros@telia.com | Kontaktperson programråd: Jan Helders, 070-543 05 37, jan.helders@gmail.com