doflogo1
drums2468401280

STYRELSEN

Styrelsen för Dalarnas Orkesterförening (DOF) under innevarande verksamhetsår utgöres av:

Jan Helders, ordförande
Tel: 070-543 05 37
e-post: jan.helders@gmail.com

L
ars-Olov Billme, vice ordförande,
Tel: 023- 326 78
e-post: larsolov.billme@telia.com

Å
sa Jareholm, sekreterare
Tel: 073-550 11 82
e-post:
asa.jareholm@live.se

Torsten Ros, kassör,
Tel: 072-722 65 52,
e-post:
torsten.ros@telia.com

Tobias Ekendahl, styrelseledamot,
Tel: 073-832 90 63,
e-post: tobiasekendahl@hotmail.com

Mario Gropsianu, styrelseledamot,
Tel: 070-673 66 48 ,
e-post:
mariomusicfalun54@gmail.com

dofintext1

Kontaktperson styrelse: Torsten Ros, 072-722 65 52, torsten.ros@telia.com | Kontaktperson programråd: Jan Helders, 070-543 05 37, jan.helders@gmail.com