doflogo1

STYRELSEN

Styrelsen för Dalarnas Orkesterförening (DOF) under innevarande verksamhetsår utgöres av:

Torsten Ros, ordförande,
Tel: 072-722 65 52,
e-post:
torsten.ros@telia.com

Birgitta Mattsson, kassör,
Tel: 073-999 45 79,
e-post: birgitta.mattsson5@outlook.com

Lars-Olov Billme, sekreterare,
Tel: 023- 326 78
e-post:
larsolov.billme@telia.com

 


Jan Helders, vice ordförande
Tel: 070-543 05 37
e-post: jan.helders@gmail.com

Sven Karlsson
Tel: 070-220 79 61
e-post: svenkarlsson16@gmail.com

Åsa Jareholm
Tel: 073-550 11 82
e-post: asa.jareholm@live.se

dofintext1

Kontaktperson styrelse: Torsten Ros, 072-722 65 52, torsten.ros@telia.com | Kontaktperson programråd: Jan Helders, 070-543 05 37, jan.helders@gmail.com